Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Văn ở Thượng Nghĩa, Cam Giang, Cam Lộ, Quảng Trị

Ngày mồng 10 tháng 5 năm Kỷ Mão (1879), niên hiệu Tự Đức thứ 32; các hậu duệ gồm: Mai Văn Bố, Mai Văn Chống, Mai Văn Nhâm, Mai Văn Tịnh, Mai Văn Trữ và toàn chi phái phụng soạn.
- Chánh nhất thượng Cao Cao Cao Cao tổ Mai Đức Kiểm, chưa vào Thuận Hoá.
- Chánh nhất thượng Cao Cao Cao Cao  tổ Mai Văn Xanh, chưa vào Thuận Hoá.
- Chánh nhất thượng Cao Cao Cao Cao tổ Mai Đức Kế, chưa vào Thuận Hoá.
- Chánh nhất thượng Cao Cao Cao Cao tổ hiển đại cao linh Quang tiến Kim tử vinh lộc đại phu quan sĩ hầu tặng phong bản thổ Mai quý công Tôn thần. Cụ vào Thuận Hoá theo vương triều và định cư ở đó, bản xã lập miếu thờ, Xuân Thu nhị kỳ có tế lễ, lược trích thế thứ các đời đầu như sau :
Thuỷ tổ :  
+ Chánh nhất thuỷ tổ: Mai Đức Trọng (tục gọi ông Đồn Đại Lang), sinh: Mai Văn Vô
+ Nhị thuỷ tổ: Mai Đức Khinh, con thứ 2, không có con, mộ đặt tại xứ Hàng Hợp.
Đời thứ 2: Mai Văn Vô, sinh: Văn Tác, Văn Nguyên, Ngạn, Đồng (Ngạn, Đồng vô tự).
Đời thứ 3: - Tác sinh : Bảo, Chính. – Nguyên,  sinh: Hốt.
Đời thứ 4: - Chính, sinh : Gia, Kiều. - Hốt sinh : Miến, Yên (vô tự), Châu, Quế (vô tự).
Đời thứ 5: - Gia sinh : Thành, Lợi. - Kiều sinh : Ứng, Thành, Liễu. - Miến sinh : Hiệu. – Châu sinh: Xuân, Hạnh, Liễu, Chi, Lục, Thôi.
Từ Thuỷ tổ phát triển cho đến nay được 15 đời và chia làm 2 Phái, gia phả chỉ ghi đến cuối đời thứ 10 đầu đời thứ 11.

Trong gia phả bản chữ Hán không viết rõ về nguồn gốc quê quán và từ đâu vào Thuận Hoá, vào Thuận Hoá theo vương triều nào (thời gian nào).
Nếu cứ theo năm sinh của thuỷ tổ là năm 1618 và theo dòng lịch sử Việt Nam thì thấy rằng: Đầu thế kỷ thứ 17,  chúa Trịnh bắt đầu thao túng quyền hành, lấn át cả quyền vua Lê. Năm 1619, Trịnh Tùng bức vua Kính Tông phải chết.
Chúa Nguyễn ở Thuận Hoá cảm thấy không yên, chủ động đem quân đánh ra phía Bắc. Cuộc chiến Trịnh- Nguyễn trong vòng trước sau 46 năm (1627 – 1672) có 7 lần đánh nhau lớn và một số lần đánh nhau quy mô nhỏ. Đặc biệt là cuộc chiến  lần thứ 5 (1655 - 1660), thời kỳ này nhà Nguyễn chiếm được từ Bắc Bố Chánh (Sông Gianh) cho đến 7 huyện Phía Nam Nghệ An (tỉnh Hà Tĩnh bây giờ); cũng trong thời kỳ này chúa Nguyễn cũng đưa nhiều quan và dân vào khai phá vùng phía Nam Bố Chánh. Năm 1660, chúa Trịnh tổ chức đánh lớn và thu hồi lại vùng đất đã mất (7 huyện Nghệ An cho đến Bắc Bố Chánh).
Như vậy ta có thể trả lời được câu hỏi trên: Cụ Mai Đức Trọng vào Thuận Hoá theo vương triều (chúa Nguyễn Phúc Tần) và định cư ở đây là khoảng từ năm 1655 đến 1660 và cụ vào từ vùng 7 huyện của Nghệ An (nay là Hà Tĩnh) hoặc Bắc Bố Chánh (nay là Quảng Bình) .

 

Trùng tu gia phả họ Mai lần 3

Ngày mồng 7 tháng 6 năm Quý Tỵ (14/07/2013), trùng tu gia phả họ Mai lần 3.

Gia phả nhánh 1

Gia phả nhánh 2