Xem cây gia phảXem gia phả
Chi họ Mai Thế ở Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

2. Chi họ Mai Thế ở Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

Họ Mai Thế ở xã Nga Nhân là một nhánh của họ Mai Thế ở Thạch Giản (nay là làng Hậu Trạch, xã Nga Thạch), huyện Nga Sơn. Thủy tổ là cụ Mai Thế Tế, con trai thứ 3 của Quận công Mai Thế Khang đời thứ 3 bên Hậu Trạch (3.2). Cụ Mai Thế khang có 6 người con trai: Con cả ở lại Hậu Trạch; một người sang Tây Mỗ (nay là xã Hà Thái), huyện Hà Trung; con thứ 3 sang Nhân Đoài (nay là xã Nga Nhân) tên là Tế; một người tên là Hằng ra Lạc Quần – Nam Định; một người ra Vũ Phúc – Vũ Thư – Thái Bình tên là Ất; một người ra Cẩm Giàng – Hải Dương tên là Thành.

(Nguồn tư liệu: Mai Thế Minh; ĐT: 0373 651 191)

Theo: http://homaivietnam.wordpress.com/2011/07/11/2-chi-h%E1%BB%8D-mai-th%E1%BA%BF-%E1%BB%9F-nga-nhan-nga-s%C6%A1n-thanh-hoa/