Xem cây gia phảXem gia phả
Chi họ Mai Ngọc ở Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa

4. Chi họ Mai Ngọc ở Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa

Họ Mai Ngọc ở xã Nga An là một nhánh của họ Mai Thế Thạch Giản (nay là làng Hậu Trạch, xã Nga Thạch huyện Nga Sơn). Gia phả ở đây bị mất chưa lập lại được, chỉ mới có bản phả đồ nhưng cũng không rõ ràng, vẽ trên giấy chất lượng xấu, lâu ngày bị rách và mờ khó đọc. Chúng tôi tạm lược trích theo sơ đồ sau (chưa chính xác lắm, chỉ để tham khảo).

 (Nguồn tư liệu: Mai Ngọc Tạo; ĐT: 01 694 829 299)

 

Theo: http://homaivietnam.wordpress.com/2011/07/11/4-chi-h%E1%BB%8D-mai-ng%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-nga-an-nga-s%C6%A1n-thanh-hoa/