Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Vĩnh Long

Gia phả họ Mai ở Vĩnh Long chỉ là một chi tộc nhỏ của họ Mai và đã di cư sang nước bạn Campuchia sinh sống và đã trở về lại Việt Nam sau năm 1945