Xem cây gia phảXem gia phả
Thôn Bái, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Họ Mai ở Ninh Bình