Xem cây gia phảXem gia phả
Quất Lâm, Giao Thuỷ, Nam Định
Chúng tôi là con cháu gia tộc họ Mai có nguồn gốc ở Quất Lâm , Giao Thuỷ, Nam Định, rất mong qua trang Gia phả Họ Mai có cơ hội kết nối với bà con dòng tộc để hoàn thiện thông tin của tôc hệ Mai Tộc nhánh Quất Lâm, Giao Thuỷ. Xin trân trọng cám ơn.