Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai xóm Hưng Lại, Nga Hưng, Nga Sơn

Họ Mai xóm Hưng Lại theo sự tìm hiểu mới đây được biết có nguồn gốc từ Đậu Nguyên xã Nga Mỹ, do gia phả bị mất hồi Cải cách ruộng đất nên không rõ nữa. Từ cụ thủy tổ phát triển đến nay được 8 đời. Nay Phả ký chưa lập lại được, chỉ vẽ phả đồ. Chúng tôi xin lược trích như sau:

Người cung cấp tư liệu Mai Trường Thi - ĐT: 0373 628 742