Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai xóm Hưng Bắc, Nga Hưng, Nga Sơn

Họ Mai ở xóm Hưng Bắc bị mất gia phả gia trong trận lụt năm Đinh Mão, năm 1969 cha của ông Mai Văn Xuân có ghi chép lại, nay giấy bị rách nát nên khó đọc. Ông Mai Văn Xuân có soạn lại Phả ký nhưng chưa xong, vì tư liệu viết lại nên không thể không có sai sót. Theo truyền khẩu thì họ Mai xóm Hưng Bắc có nguồn gốc trong Nghệ An, ra cư trú ở xã Nga Bạch. Đời thứ 2, ông Quý Cường ra xã Nga Hưng, ông Quý Huy ra xã Nga Thành cư trú. Chúng tôi xin lược trích lại phả đồ chi của ông Quý Cường như sau:

(Cung cấp tư liệu: Mai Văn Xuân)