Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Xuân Bắc Thành, Nga Thành, Nga Sơn

Gia phả họ Mai Xuân ở Bắc Thành không viết lời giới thiệu, nên không rõ nguồn gốc từ đâu đến; từ thủy tổ đến nay đã phát triển được 10 đời, chia thành 3 chi. Chúng tôi xin lược ghi 4 câu thơ và mô tả phả đồ như sau:

“Thập nhị lan can tiêu đề trụ,
Vạn thiên khí tượng tráng hoa tường”
“Chung cổ kiên tương đường thượng hạ,
Y quan chỉnh túc giới Đông Tây”