Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai làng Mật Kỳ, Nga Trường, Nga Sơn

Họ Mai ở làng Mật Kỳ có nguồn gốc từ Hồng Kỳ – Nghệ An đến vào thời Lê Trung Hưng. Thủy tổ là Mai Đức Lương, sinh thời là thương gia, cụ đến làng Mật Kỳ, tổng Cao Vĩnh vào cuối thế kỷ thứ XVII,  trú tại xóm Cửa Cầy (nay là xóm 1 xã Nga Trường huyện Nga Sơn), thấy nơi đây phong thổ huy hoàng, dân làng yên vui, cụ Lương ở lại làm ăn và lấy vợ.

 

Từ thủy tổ phát triển đến nay được 14 đời, chia làm 2 chi.

 

Đời thứ 4, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 29 (1768) cụ Mai Đình Chiểu được vua Lê Hiển Tông phong làm Tri huyện Thúy Vân (Quỳ Châu, Nghệ An), sắc phong vẫn còn lưu giữ.

 

Đời thứ 5, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 4 (1795) cụ Mai Huy Đường (con trai thứ 4 cụ Chiểu) được vua Quang Toản thăng chức Tả thị lang ngã hầu binh bộ, sắc phong vẫn còn lưu giữ.

 

Từ niên hiệu của 2 sắc phong trên, có thể đoán biết cụ thủy tổ sinh khoảng năm 1660.