Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Văn Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

Họ Mai Văn ở xã Nga Nhân có nguồn gốc từ xã Nga Yên cùng huyện di cư vào cách nay 5 đời; tiên tổ tự Phúc Kiến ở Nga Yên sinh được 4 người con trai, có 3 người di cư đi nơi khác, trong đó một người đi xã Nga Thái, trai út là Mai Văn Khang đến xã Nga Nhân. Phả ký chưa lập được, chỉ lập được phả đồ. Chúng tôi xin lược trích như sau: