Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Phú Nhi, Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc

Thủy tổ Mai Phúc Hậu, sinh khoảng 1740, từ làng Mai La Đa (Hà Đông) về lập nghiệp tại thôn Phú Nhi đã được 13 đời, đến đời 6 chia ra các chi:

  • Chi 1: Mai Phúc Thế;
  • Chi 2: Mai Phúc Trung ở Thọ Xuân;
  • Chi 3: Mai Phúc Viêm ở Phú Nhi;
  • Chi 4: Mai Phúc Nhĩ;
  • Chi 5: Mai Phúc Tịu;
  • Chi 6: Mai Phúc Tại, chủ yếu chia làm 2 chi ở Thọ Xuân và Phú Nhi;

Chi cả Mai Phúc Trung theo mẹ qua Phúc Bồi ,Thọ Xuân sinh sống.

Chi thứ Mai Phúc Viêm ở lại Phú Nhi, có nhà thờ tổ tại đây, giỗ tổ ngày 15 /1 âm lịch, trưởng tộc là Mai Văn Cử.

Năm 2009, ông Mai Thế Viễn, đời thứ 10, chủ biên đã làm xong gia phả, góp phần hội tụ con cháu về cội nguồn.

 

(Nguồn tư liệu: Mai Thế Viễn, Đt: 0373832708, dd: 01674927499)