Xem cây gia phảXem gia phả
Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa
Con xin viết tiếp phần gia phả của gia đình con từ đời thứ 9, với Thủy tổ đời thứ 4 là Mai Thế Tế