Xem cây gia phảXem gia phả
Làng Mỹ Chánh, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng,Tỉnh Quảng Trị

Họ Mai Văn ở Làng Mỹ Chánh - Quảng Trị đã có từ lâu đời, chúng tôi là hậu duệ đời thứ 8