Xem cây gia phảXem gia phả
Thôn Tịnh Thọ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Họ Mai tại thôn Tịnh Thọ đã có cách đây khoảng 400 năm, thủy tổ là 1 tướng trong triều đình nhà vua, do không đồng thuận với cách cai trị của triều đình thời ấy cho nên dẫn quân vào thôn Tịnh Thọ bấy giờ là chốn rừng núi để gây dựng trang gia cho mình. Từ đó sinh ra nhiều phái hiện đang ở tại thôn Tịnh Thọ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh Quảnh Ngãi, 1 phái đi cư vào Nam hiện ở ấp Chiế Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. 1 chi phái hiện đang ở Cam Đức, cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.