Xem cây gia phảXem gia phả
Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
Là người đầu tiên trong gia đình vào sinh sống ở Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai