Xem cây gia phảXem gia phả
Xóm 8 ( Làng phúc long) xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

 

Theo sử sách lưu truyền thì Họ Mai Văn ta tự tiền triều đến nay ông Thủy Tổ quê quán ở Quảng Trị di cư ra ở xóm cồn Gay, làng Đa Cai, xã Nam Cai, huyện Thanh Chương. Vào khoảng năm 1680- 1690 ở thế kỷ thứ XVI ông lại di cư đến Làng Phúc Long (Cầu Chạc) để sinh cơ lập nghiệp.  Ông sinh hạ con cháu chí thừa trọng tôn:

Mai Văn Mận kinh dị lục đại thiết lập từ đường cơ chỉ để phụng sự tổ tiên.

Ông Mai Văn Mận . Chúng ta xem đây là vị thần chủ (gọi là ông Tổ) của Chi họ Mai Văn Làng Phúc Long (Cầu chạc) của chúng ta. Ông Mai Văn Mận kết duyên với bà Hà Thị Tường sinh hạ được 5 người con 3 trai và 2 gái đó là: Ông Mai Văn  Vận, ông Mai Văn  Doãn, ông Mai Văn Ban,  bà Mai Thị Sinh, bà Mai Thị Thân

Vậy là dòng họ bất đầu phát triển hình thành ra 3 Chi:

            SƠ ĐỒ DÒNG HỌ MAI LÀNG PHÚC LONG XÃ CAO SƠN, ANH SƠN, NGHỆ AN (lập năm 2015)