Xem cây gia phảXem gia phả
xã Quế Xuân huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Bà nội tôi sinh ra 2 người con: cha tôi: Mai Hoành, chú tôi Mai Văn Hữu