Xem cây gia phảXem gia phả
Làng Đông lai
Trong gia pha họ mai việt nam xuất bản năm 2010 họ mai ở làng Đông lai chỉ ghi phả đồ phái 3 chi họ mai ở đông lai Quảng trị nhưng thực tế gia phả ghi chép ngài tiền khai khẩn là Mai Đình Hạc sinh năm giáp thân 1464 cho đến sau này gồm có 4 phái và mỗi phái chia nhiều chi xin đề nghị bổ sung vào sách họ mai viẹt nam