Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Hồng Giang - Đông Hưng - Thái Bình
đây là dòng họ lớn và lâu đời ở thái bình