Xem cây gia phảXem gia phả
Bà: Nguyễn Thị Trinh Đời thứ: 1
Quê quán: Tục gọi: 
Ngày sinh: ( âm lịch) Nơi sinh:
Ngày mất: ( âm lịch) Mộ táng: Nghĩa Trang Lương Quán, Nam Sơn
CMTND: Đôi dòng:
Trạng thái: 0