Xem cây gia phảXem gia phả
Bà: Lương Đời thứ: 2
Quê quán: Tục gọi: 
Ngày sinh: ( âm lịch) Nơi sinh:
Ngày mất: ( âm lịch) Mộ táng:
CMTND: Đôi dòng:
Trạng thái: 0