Xem cây gia phảXem gia phả
Làng Động Bồng-Hà Tiến-Hà Trung-Hóa
Tôi tên là Mai Thanh Hà, đời thứ 13 của Họ Mai tại Làng Động Bồng Xã Hà Tiến Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa. Ông Tổ Họ Mai tại Làng Tôi tên là Mai Vũ Đạo. Sinh được 03 người con trai, hiện Họ Mai Làng Động Bộng được phân thành 03 chi. Với nhân khẩu khoảng 150 đinh con trai. Tôi xin sơ lược về Dòng Họ Mai Làng Động Bồng như trên.