Xem cây gia phảXem gia phả
Làng Xuân Hòa ,Phường Hương Long ,Tp Huế
THỦY TỔ : MAI QUÍ CÔNG THÁI BỘC TỰ KHANH HẦU MAI PHỦ QUÂN TƯỚC PHONG VI LINH PHÒ DỰC BẢO TRUNG HƯNG TÔN THẦN.