Xem cây gia phảXem gia phả
thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng
dòng họ đã có từ lâu