Xem cây gia phảXem gia phả
xa yen thanh,huyen y yen, tinh nam dinh
cu to ten la mai tuong cong, tu on luong con trai cu to la mai the cong tu phap duong den doi toi la doi thu 9, la mai the nam hien dang dong song tai thon huong ngai,xa YEN thanh, huyen y yen, tinh nam dinh.