Xem cây gia phảXem gia phả
Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định
Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định