Xem cây gia phảXem gia phả
Cần Thơ
Nhà xuất phát từ Cần Thơ, có ông sơ là Mai Viết Ca . Ông cố là Mai Viết Kỉnh và ông nội là Mai Viết Thịnh( sau là Mai Viết Chơn)