Xem cây gia phảXem gia phả
thôn Phúc Đình, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Gia tộc tôi đến nay đã có 15 đời