Xem cây gia phảXem gia phả
Thôn Phú Thọ 2 - Hoà Hiệp Trung - Đông Hoà - Phú yên
con là Họ Mai đời thứ 5 của Gia tộc nhà con, Họ của con là Mai Bá ....