Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai xóm Trung Tiến xã Nga Hải huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
Họ Mai Sỹ có xuất xứ tại xóm Trung Tiến xã Nga Hải huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Từ đời cụ tổ họ mai sỹ đến bay giờ là 15 đời. Ngày kị (gỗ tổ)7/12 âm lịch.Họ mai sỹ có tất cả 5 chi.Hiện tại còn 4 chi và chi khuyết ký.