Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Tân Kỳ, Nghệ An
Trước khi di dân lên Tân Kỳ thì gốc ở Diễn Châu - Nghệ An.