Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Ninh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Đây là một chi họ có nguồn gốc từ Nga Sơn -Thanh Hóa di cư vào thôn Quang Trung - xã Ninh Hải-huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa.Tôi được biết ông tổ của họ tôi làm nghề bốc thuốc và dạy học