Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai - Xuân Minh - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Tôi là : Mai Văn Ngọc , Sinh ra và lớn lên tại làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được mang trong mình dòng máu Họ Mai. Đó là 1 niềm tự hào để tôi luôn phấn đấu trong học tập và cuộc sống để tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ Họ Mai Việt nam.!

               Gốc vững mạnh Bố cành trĩu quả

               Họ Mai ta danh tỏa muôn phương!