Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Chợ Gạo, Tiền Giang
Họ Mai có từ rất lâu đời, Ông Tổ của tôi nghe nói là từ miền Bắc hay Trung vào Nam lập nghiệp. Đến giờ vẫn còn mộ của Ông (nghe nói đã có từ 300 năm trước), lễ Thanh Minh này, họ dòng họ Mai của tôi sẽ thỉnh Ông về.