Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Yên Trường - Yên Định - Thanh Hóa

Họ Mai Trọng xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 14. Do phải trốn chạy sự truy đuổi của nhà Hồ (nước Đại Ngu),nên vào đất Hà Trung - Thanh Hóa, lập nên.