Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Lâm Đồng
tôi là con trưởng trong gia đình , ông nội là Mai Ngọc Bích , bố là Mai Duy Thanh