Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Quý Thôn Bảo Châu xã Đông la, Đông Hưng, Thái Bình

Mà thanh cũng thể họ Mai Mà sáng cũng thể gương soi rạng ngời. Mà lịch sự cũng thể người Tràng An. Câu ca đó trong phả họ đã thôi thúc tôi phải đưa gia phả của họ tôi về với cội nguồn. Nên tôi viết tiếp phần phát triển của họ mà các vị tiền nhân của tôi chưa ghi