Xem cây gia phảXem gia phả
Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Làng Vân Điền Hà Vân, Hà Trung, Thanh Hóa