Xem cây gia phảXem gia phả
Chính Thắng-Cát Thánh-Phù Cát-Quy Nhơn
Cháu nội của ông Mai Văn Sõ-đi lính Pháp,sau đó lấy vợ tại Quảng Trị