Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai xóm 3 Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa
con cháu họ mai văn tại làng yên hạnh nga sơn thanh hóa