Xem cây gia phảXem gia phả
Làng Mỹ Chánh Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị
Họ Mai Văn Tại Làng Mỹ Chánh Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị đã có từ xa xưa, đến nay đã được 8 đời.