Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai Vĩnh Lập - Thanh Hà - Hải Dương
Họ Mai ở xã Vĩnh Lập đã có 5 đời. Cả dòng họ mai ở xã có khoảng 300 người. Tôi chỉ biết xuất xứ các cụ từ Nga Sơn- Thanh Hóa ra đây kiếm sống và định cư luôn ở đây