Xem cây gia phảXem gia phả
Họ Mai thôn An Thư, xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Bắt nguồn từ Nga Sơn Thanh Hóa. Cụ thủy tổ đã khởi nghiệp tại thôn An Thư, xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam