Xem cây gia phảXem gia phả
Thôn Đức Hòa, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
để tiện cho con cháu sau này biết được nguồn cội tổ tiên, tôi xin chắp bút lại để làm tư liệu nghiên cứu